Tecknad bild på far och son som sitter och fiskar på en brygga.

ይሓፍሩ ድዮም?

ዝይዳ ፊልምታት ርኣ

እቶም ፊልምታት

ናይ ቈልዑ መጻሕፍቲ ብዛዕባ ይሓፍሩ ድዮም?

እቶም መጻሕፍቲ ቈልዑ

መወዳእታ ብ2018-01-08 ተሓዲሹwermeling, ሓላፍተት ዘለዎ ኣሕታሚ Opratat