Svenskt Demenscentrums webbutbildningar

Svenskt Demenscentrum har två grupper av webbutbildningar som framförallt riktar sig till personal inom vård och omsorg. Trots det är utbildningarna öppna för t.ex. studenter eller andra intresserade av demensområdet.

En grupp kallas "Demens ABC" och är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den andra gruppen heter "Demens ABC plus" och är ännu inte färdig. Den kommer att vara mer specialiserad än "Demens ABC" och kommer att rikta sig till olika verksamheter och målgrupper.

Klicka här för att komma till Svenskt Demenscentrums webbutbildningar (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-07-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson