Stöd via kurs för anhöriga till någon med alkoholproblem

Du som är anhörig till någon med alkoholproblem kan få stöd via den kostnadsfria internetkursen eCraft. 

Det är beroendecentrum vid Region Stockholm som står bakom eCraft. Kursen bottnar i kognitiv beteendeterapi (KBT) och bygger på metoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training).

Kursen, som inkluderar stöd från rådgivare, ger anhöriga verktyg för att må bättre, hantera olika situationer i sin vardag samt stödja personen med beroendeproblem. 

Här kan du läsa mer om eCraft. 

Senast uppdaterad 2020-03-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson