Förväntad socio-emotionell och kognitiv utveckling för barn 0-2 år

Catarina Furmark som är Leg Psykolog och doktorand vid Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset föreläste om förväntad socio-emotionell och kognitiv utveckling för barn 0-2 år den 3 mars.

Inspelning från webbinariet (41 min)

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Vi beklagar ljudproblemen i inledningen och i slutet av inspelningen.

Presentation från webbinariet

Guide vid bedömningar:

Det jag bland annat använder för att göra en korrekt utvecklingsbedömning när jag träffar barn är:

  • DC:05 Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood - Zero to Three
  • The Functional Emotional Assessment Scale (FEAS) for Infancy & Early Childhood av Greenspan, DeGangi & Wieder
  • ASQ; Ages & Stages Questionnaire by Brooks publishing http://agesandstages.com/
  • Bayley Scales of Infant & Toddler development (Nancy Bayley) med Greenspans Socio-emotional adaptive behaviour questionnaire
  • Handbook of Infant Mental Health - Charley Zeanah
  • I-care manualen  Manualen är utvecklad av bland andra Karen Finello och är avsedd att användas som inspiration för den egna verksamheten. I-care manualen finns on-line och är fri att använda, men är anpassad efter amerikanska förhållanden och syftet är att varje verksamhet utvecklar en egen guide!  Klicka här för att ladda ned manualen

Referenser

Broberg, A., Almqvist, K. Risholm Mothander, P., & Tjus, T. (2015). Klinisk barnpsykologi : Utveckling på avvägar. Stockholm: Natur & Kultur

Brodén, M. (2010). Graviditetens möjligheter. Stockholm: Natur och Kultur

Lynne, M. (2014). The Psychology of Babies: How relationships support development from birth to two. London: Constable & Robinson Ltd.

Stern, D. (1999). En mor blir till: Hur moderskap förändrar dig för all framtid. Stockholm: Natur och Kultur

Stern, D. (1996). Moderskapskonstellationen: en integrerad syn på psykoterapi med föräldrar och små barn. Stockholm: Natur och Kultur

Senast uppdaterad 2017-01-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson