Webbinarieserie om späda barn

Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) arbetar för att stärka stödet till barn som anhöriga och deras familjer. Nu uppmärksammar vi särskilt de allra yngsta barnen som anhöriga.

Även späda barn har ibland föräldrar som behöver stöd för egen del och i sitt föräldraskap på grund av psykisk skörhet eller ohälsa, psykisk funktionsnedsättning, beroende, allvarlig sjukdom, eller av andra skäl som kan påverka samspelet och det späda barnets utveckling.

Under våren har Nka anordnat tre webinarier på temat:

3 mars kl 14.30-15.15 med att leg. psykolog Catarina Furmark pratar om det späda barnets utveckling och psykiska hälsa. Tid: 14.30–15.15.  Klicka här för att se inspelningen och ta del av material som presenterades under webbinariet.

4 april kl 14.00-15.00 Psykisk ohälsa hos späda och små barn - risker och kännetecken. Pia Risholm Mothander, docent, Specialist i klinisk psykologi, Stockholms universitet. Klicka här för att se inspelningen och ta del av material som presenterades under webbinariet.

4 maj kl 14.00-15.00 Interventioner för späda barn till föräldrar med missbruk/psykisk ohälsa. Fil dr Kerstin Neander är socialarbetare och forskare. Kerstin har under många år arbetat med samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer.
Hon delar nu sin tid mellan forskning på Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC) vid Region Örebro län och handledning/ utbildning inom samma fält. Klicka här för att se inspelningen och för att ta del av material som presenterades under seminariet.

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektkoordinator systematisk uppföljning, Barn som anhöriga

0480-44 63 15

Pauline Johansson är sjuksköterska och har disputerat inom området mobil IKT inom omvårdnad. Arbetar som biträdande prefekt och universitetslektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil information för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga arbetar Pauline som projektkoordinator för Barn som anhöriga och systematisk uppföljning.

 

Senast uppdaterad 2017-01-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson