Späda barn

18 januari 2018 14:00-15:15
Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

Hur påverkas de yngsta barnens utveckling av svåra påfrestningar och trauma, med fördjupning utifrån neuropsykologi, anknytningsteori och traumateori. Grundprinciper för insatser inom området kommer också att belysas.

Anna Norlén är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand. Anna arbetar som verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen i Stockholm och har många års erfarenhet inom området

Se det inspelade webbinariet

 

Presentation

14 september kl 11:00-12:15
Effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner, Ann-Sofie Bergman, universitetslektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet

Anknytningsteorin utvecklades av den engelske psykoanalytikern John Bowlby på 1960-talet. Anknytning handlar om barns behov av trygghet och närhet till minst en anknytningsperson för att kunna utvecklas och använda sina egna resurser. Trygg anknytning är relaterat till positivt långsiktigt utfall för barnen. Under de senaste decennierna har en rad behandlingsmetoder utvecklats internationellt för att främja föräldrars känslomässiga lyhördhet och barns anknytning. I den här föreläsningen presenteras aktuell kunskap om anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras närmaste omvårdnadspersoner. Föreläsningen utgår från en kunskapsöversikt om samspelsstöd som genomfördes år 2016 av Ann-Sofie Bergman och Elizabeth Hanson, professor i vårdvetenskap. Det är i första hand effekter av anknytningsbaserade interventioner som är föreläsningens fokus.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Klicka här för att ladda ner presentationen (pdf, öppnas i nytt fönster).

 

Föreläsare

Bild på Ann-Sofie Bergman
Ann-Sofie Bergman

Möjliggörare/forskare, Barn som anhöriga

0470-76 74 94

Ann-Sofie Bergman är verksam som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hon undervisar framför allt inom kurser särskilt inriktade mot barn och familj och forskar om familjehemsplaceringar av barn. Ann-Sofie är även socionom med lång erfarenhet av socialt arbete med barn och deras familjer i det sociala arbetets praktik.

 

 

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson