Anhöriga och funktionsnedsättningar

Opratat

25 oktober kl 13:30-14:45

Opratat.se

"Jag kände igen mig på filmen. Skönt att det inte bara är jag som tänker så" (barncitat)
"Det är på tiden, ett sånt här stöd har jag väntat på länge" (citat från en förälder).

Opratade saker mellan barn, unga och föräldrar finns i alla familjer. Men fler svårpratade ämnen har familjer med barn med funktionsnedsättning. Det beror på att man är beroende av varandra i högre utsträckning, och ofta under en hel livstid. På webbinariet får du lära känna vad som finns på webbplatsen www.opratat.se – ett verktyg som underlättar samtal om tankar och känslor. Du träffar oss som har byggt sidan och en person som använder Opratat.se i sitt arbete med barn och föräldrar.

Klicka här för anmälan
_
_______________________________________________________________________________

OBS! ÄNDRAT DATUM
14 november kl 13:30-14:45
Epilepsi är vanligt hos barn, ungdomar och vuxna, speciellt hos de med en svårare hjärnskada. Det är viktigt att anhöriga och andra i samhället har kunskap om epilepsi och vad man bör tänka på om en person får ett anfall.

Åtgärderna mot epilepsi ska utformas individuellt, men det finns generella riktlinjer som läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal agerar utifrån.

Vad gör man utanför sjukhus? Hur utreder man misstänkta epileptiska anfall och hur behandlar man?

Webbinariet kommer framförallt att se till barn och ungdomars epilepsi men även hur övergången till vuxenvården kan förberedas.

Klicka här för anmälan

Föreläsare

Bild på Ann-Kristin Ölund
Ann-Kristin Ölund

Möjliggörare/praktiker, Flerfunktionsnedsättning

Ann-Kristin Ölund är överläkare med specialistkompetens i barn- och ungdomsneurologi med habilitering samt barnmedicin. Området flerfunktionsnedsättning engagerar henne starkt och hon är författare till Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. För Nka ställer Ann-Kristin Ölund sin expertkompetens till förfogande i webbföreläsningar och i frågelådan

 

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson