Anhöriga i fokus – Samverkan mellan offentlig verksamhet och frivillig– och intresseorganisationer

Webbinariet vänder sig till personal och frivilliga som är egagerade i anhörigfrågor. Under webbinariet kommer vi att ge en introduktion till utbildningen och ge kunskap och idéer till dig som arbetar med frivilligverksamhet och till dig som är anställd inom offentlig verksamhet, om hur du kan underlätta för personer som vårdar eller stöttar någon annan. Och hur man kan göra det tillsammans.

Gunilla Matheny, Paul Svensson och kollegor vid Röda Korset och Anhörigas Riksförbund

Utbildningen är framtagen av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund.

15 september kl 10:30-11:45

Klicka här för anmälan

Läs mer om webbutbildningen Anhöriga i fokus

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson