Webbinarier hösten 2017

Under hösten kommer Nka att erbjuda flera intressanta webbinarier med olika teman:

Partnerskap i stöd till anhöriga

  • 12 sept Den ombokade resan
  • 26 okt Om kunskapsöversikten Stöd till anhöriga vars närstående är i palliativ vård i hemmet

IKT- stöd till anhöriga

  • 29 sept IKT- stöd till anhöriga till äldre närstående
  • 22 nov Om nätbaserat stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa
  • 28 nov IT-stöd till yrkesverksamma anhöriga till äldre närstående

Anhöriga och funktionsnedsättningar

  • 25 okt Opratat. Opratade saker mellan barn, unga och vuxna
  • 14 nov Epilepsi hos barn, unga och vuxna

Späda barn

  • 14 sept Effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras omvårdnadspersoner
  • OBS! Nytt datum: 18 januari.  Svåra påfrestningar och traumas påverkan på späda barn

Sexualitet och relationer vid sjukdom och funktionsnedsättning 5 sept

Webbutbildningen Anhöriga i fokus  15 sept

För mer information och kontakt

Bild på Paul Svensson
Paul Svensson

Koordinator/kommunikatör/webbredaktör/filmproducent

0480-418064

0704-55 11 95

Paul Svensson har en lång erfarenhet inom anhörigområdet och då framförallt inom området eHälsa med inriktning mot äldre och deras anhöriga samt handledning och utbildning för vård och omsorgspersonal. Paul har medverkat i flera forskningsprojekt, bl.a. i forskningsprojektetet Vinnvård- att omsätta forskning till praktik med inriktning mot lärande och empowerment, design av teknisk plattform som stöd för blandade lärande nätverk och skapandet av en modell för kunskapsutbyte och kunskapstransformation. I Nka arbetar Paul som koordinator med ansvarsområden inom webbutveckling, blandade lärande nätverk samt utbildning och handledning.

 

Senast uppdaterad 2017-04-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson