Styrdokument och utveckling av anhörigstöd – uppföljande dialogsamtal den 8 december

Föreläsning:
Ingrid Lindholm och Mats Ewertzon ger exempel på nationella styrdokument och delar med sig av tankar kring hur stöd för vuxna anhöriga kan utvecklas inom vård och omsorg.

Litteraturtips till föreläsningen:
Ewertzon, M. (2015). Anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa: En kunskapsöversikt om betydelsen av stöd. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Förslagsvis bakgrunden i kunskapsöversikten. 

Matheny, G. (2013). Att utveckla anhörigstöd. Lund: Studentlitteratur. Förslagsvis kapitel 2 och 11.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Webbinarie:
Uppföljande dialogsamtal 8 december klockan 14.00-15.30.
Sista anmälningsdag 7 december.

Anmälan

Senast uppdaterad 2021-08-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson