Anhörigskap i perspektiv – kön och socioekonomi

Om man ser till aktuell forskning är det tydligt att inte minst äldre personers förhållanden beskrivs homogent. Genom en serie webbinarium vill vi motverka detta och stimulera till reflektion kring sitt eget arbete och förhållningssätt. Varje webbinarium innehåller en forsknings- och kunskapsanknuten föreläsning, samt exempel på praktiskt arbete eller erfarenhet. Webbinarierna är kopplade till området äldre.

Se webbinariet i efterhand i spelaren nedan:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Det fjärde webbinariet i serien Anhörigskap i perspektiv utgår från temat kön och socioekonomi. Anhörigskapet påverkas bland annat av vilket kön du tillhör och vilken utbildning du har. Anhörigskapet kan i sin tur påverka din ekonomi. Många anhöriga, framför allt kvinnor, tvingas gå ned i arbetstid och förlorar arbetsinkomst och i förlängningen pensionspoäng. 

I stöd till anhöriga lyser inte sällan männen med sin frånvaro trots att det är lika många män som kvinnor som ger stöd till en närstående. Hur når vi männen? Känner sig män hemma i våra olika former av stöd?

Program:

Det obetalda omsorgsarbetet i EU 2021, i skuggan av Brexit och pandemin – Karin Westerlund, styrelsemedlem i den forskningsstödjande NGO:n Alzheimer Europe

"Gubbröra" – Jerker Eklund, Anhörigkonsulent i Göteborgs stad

Om du arbetar med någon form av stöd till anhöriga utifrån behov kopplade till kön och/eller ekonomi får du gärna höra av dig till Susanne Rolfner Suvanto. Se kontaktuppgifter nedan.

För mer information och kontakt

Bild på Susanne  Rolfner Suvanto
Susanne Rolfner Suvanto

Möjliggörare/praktiker – Äldre

Jag har arbetat många år inom områdena äldre och psykiatri. Allt ifrån undersköterska till statliga utredning om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. Specialistområde äldre och psykisk ohälsa samt existentiella frågor. På de övriga 50 procenten arbetar jag i det egna företaget Omvårdnadsinstitutet med föreläsningar, utredningar, expertstöd till kommuner, regioner och myndigheter. Egen erfarenhet av att ha vårdat mina båda föräldrar till livets slut.

Senast uppdaterad 2021-02-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson