Varför är en gemensam planeringsprocess särskilt viktig för personer med flerfunktionsnedsättning?

Personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga är beroende av stöd från flera olika yrkeskategorier och verksamheter. En god gemensam planeringsprocess skapar trygghet, möjlighet till rätt insatser, kvalitetssäkring samt förutsättningar för hälsa och livskvalitet både för individen själv och för dess anhöriga.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Läs kompletterande svar från chatten om att kalla till en SIP - Samordnad individuell plan. 

Vid detta webbinarium kommer Mona Pihl, möjliggörare på Nka tillsammans med Maria Wolters, mamma till Emil 24 år, att dela med sig av de tankar och erfarenheter som kom fram vid den workshop som genomfördes under hösten.

Nka har tagit initiativ till en workshop för att fördjupa sig i frågan om varför den gemensamma planeringsprocessen är särskilt viktig för denna gruppen. Vid workshopen deltog SIP-samordnare, habiliterare och föräldrar. Läs mer i reportaget!

När?
Den 29 januari kl 15.00-16.15

Var?
På webben! Via läroplattformen ZOOM


För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2019-12-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson