Samverkan Tre Förvaltningar – tillsammans för barn, unga och anhöriga

Se det inspelade webbinariet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Tre Förvaltningar är ett samarbete mellan skola, socialtjänst och omsorg. Tillsammans arbetar vi för barn, unga och anhöriga. Samarbetet finns till för att alla barn och unga i Hässleholm ska ges en möjlighet till en bra start i livet. Tillsammans kan vi bättre se till alla barn får det stöd som de har rätt till. Vi brukar säga att olikheter är vår styrka! I samarbetet kan våra förvaltningar hitta nya sätt att tillsammans ge stöd och hjälp. För oss är Barn som anhöriga ett prioriterat område.

Vi berättar om våra utvecklingsprocesser och varför samarbete är viktigt för oss när vi möter anhöriga barn och unga.

Malin Grahn Marksell, processledare Tre Förvaltningar
Stina Lindén, anhörigstrateg, Hässleholms kommun

Webbinariet vänder sig till alla som är intresserade och medverkan är helt kostnadsfri.

När?
Torsdag den 18 juni kl 14:00-15:30

Webbinariet kommer att spelas in och kommer att publiceras här inom kort.

Moderator

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

Senast uppdaterad 2020-05-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson