Leva livet medan det pågår – del 1

Nationellt kompetenscentrum anhöriga gör en serie webbinarium kring frågor som rör livet och döden. För personer med flerfunktionsnedsättning är livet ofta skört och anhöriga tvingas förhålla sig till tankar om döden på ett mer påtagligt sätt än de flesta andra. Livskvaliteten beskrivs ofta som en balans mellan goda och dåliga faktorer och en strävan efter att minska det negativa och stärka det positiva för att finna balansen.

Det första webbinariet i serien har titeln Operation dödsviktigt.

Hur påverkas en familj av att ett barn föds med oviss framtid? Hur pratar man med syskonen om att deras syster eller bror troligen inte kommer att bli vuxen? Möt Anna Pella, mamma till tre döttrar varav den äldsta föddes med svår flerfunktionsnedsättning och oviss prognos. Anna är till vardags journalist och författare och har skrivit barnboken Operation dödsviktigt som handlar om vuxnas svårigheter att prata om döden med barn.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2020-01-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson