Webbinarium: Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?

Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre.

Se inspelningen från webbinariet

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utveckling av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet.

Några exempel på behov som anhöriga lyfter:

  • Information om fallrisker i hemmet och utomhus samt tips på vilka åtgärder anhöriga kan göra för att minimera riskerna.
  • Information om vart anhöriga bör tänka på och vart de kan vända sig för att få råd och stöd, exempelvis Apoteket, sjukgymnast, äldresjuksköterska, anhörigkonsulent etc.
  • Nationellt nummer för fallpreventiva frågor, gärna kopplat till 1177.
Eva Sennermark

Eva Sennermark

Under webbinariet kommer Eva Sennemark som gjort en kunskapsöversikt och gjort intervjuer med anhöriga i fokusgrupper att redogöra vad anhöriga i Sverige tänker om fall och fallpreventioner. Eva kommer också att redogöra för internationella studier om äldres fall och fallprevention.

Webbinariet vänder sig till alla som är intresserade och är helt kostnadsfri. 

När?
Den 19 mars kl 14-15.15

Var?
På webben! Via läroplattformen ZOOM

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention? En kunskapsöversikt och samtal med anhöriga.

Vad tänker anhöriga om fall och fallprevention?Fallskador hos äldre är ett ökande problem i Sverige som orsakar stort lidande, liksom stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för att sprida information om fallrisker och fallprevention till äldre. Nationellt kompetenscenter anhöriga (Nka) har sökt och beviljats medel från Socialdepartementet för utvecklings av en verktygslåda gällande äldres fallprevention. Verktygslådan ska riktas till anhöriga som vårdar eller stöttar äldre i hemmet. 

 

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten

Presentation från webbinarium

Powerpoint presentation

Ladda ner presentationen 

Senast uppdaterad 2019-02-25 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson