Hur påverkas utveckling och hälsa av att utsättas för svåra påfrestningar i barndomen?

Inspelning från webbinariet den 25 april

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

 

  • Flera studier har visat att det finns ett samband mellan att drabbas av svåra påfrestningar i barndomen och att senare utveckla psykisk och fysisk ohälsa, sociala problem och riskbeteenden som exempelvis missbruk.
  • På 1990-talet genomfördes en av de första och mest kända studierna på området "The ACE Study" (Adverse Childhood Experiences) i San Diego, USA av Dr Vincent Felitti med kollegor. Studien har bidragit till att uppmärksamma hur de negativa konsekvenserna av påfrestningar/trauma tidigt i livet kan bli synliga först många årtionden efter. Fynden och sambanden från "The ACE Study" har bekräftats i senare studier, även i Sverige.
  • Utifrån dessa och kompletterande kunskaper belyses värdet i tidiga insatser liksom frågor om hur vi bäst kan förstå, stödja och hjälpa drabbade barn och deras omsorgspersoner.
Anna Norlén leg psykolog och leg psykoterapeut

Anna Norlén leg psykolog och leg psykoterapeut

Anna Norlén, är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet av stöd och behandling av barn och unga som utsatts för våld i olika former, såsom misshandel, omsorgssvikt och sexuella övergrepp. Hon har arbetat med utsatta barn inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, privat praktik samt institutionsvård. Anna Norlén har bred erfarenhet av insatser för barn såväl i akutfas som i mer långsiktigt utformad behandling. Numera är Anna Norlén verksamhetschef och rektor vid Ericastiftelsen i Stockholm, en högskola med klinisk verksamhet och forskning med fokus på psykoterapi för barn och unga. Tidigare var hon enhetschef för BUP Traumaenhet i Stockholm och verksamhetschef för Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling, med flera mottagningar i Sverige.

Senast uppdaterad 2019-03-15 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson