Hela familjen i fokus!

Foto: Sven Andersson

Foto: Sven Andersson

För familjer som lever med barn som har någon typ funktionsnedsättning finns det ofta ett stort behov av att dela erfarenheter och få tips och råd från andra i liknande situation.

I detta webbinarium kommer Jenny Lindström Beijar att berätta om Our Normals verksamhet med digitalt stöd för hela familjen, och hon deltar också i den diskussion som efterföljer där vi tillsammans pratar om erfarenheter och önskemål om stöd, med Hela familjen i fokus!

Our Normal är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn som har funktionsnedsättning. https://ournormal.org/

Jenny är huvudsaklig initiativtagare till Our normal. Hennes äldsta dotter föddes med Downs syndrom. Jenny har erfarenhet från internationellt arbete och som managementkonsult.

Webbinariet är öppet för alla och är helt kostnadsfritt.

Tid:
Onsdag 16 okt kl 14.30-15.15

Var?
På webben! Via läroplattformen ZOOM

Anmälan

 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

 

Senast uppdaterad 2019-09-04 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson