Hur kan vi involvera anhöriga i kvalitetsarbetet i äldreomsorgen?

Webbinariet är inställt! Nytt datum kommer inom kort!

Tillsammans diskuterar vi hur kvaliteten i äldreomsorgen kan utvecklas. Intressanta exempel och rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv presenteras och utgör underlag för diskussionen.

Rapporten "Kvalitet i äldreomsorg ur ett anhörigperspektiv" har tagits fram på uppdrag av regeringens särskilda utredare för en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen, Susanne Rolfner Suvanto.

Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson, Nka

När?

Var?
På webben! Via läroplattformen Adobe Connect.

Hur?
Innan mötet startar får du en länk via e-post till webinariet där du loggar in med ditt namn. Du får också intstruktioner hur webbinariet kommer att gå till.

Vad behöver jag för att kunna medverka?

En dator, smartphone eller surfplatta. En skaplig Internetuppkoppling. Mobilt bredband rekommenderas ej. Som deltagare kommer du kunna se och lyssna på presentatörerna. Själv kommer du att kunna kommunicera med alla via chatt.

Anmälan

 

Föreläsare

Bild på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

 

Senast uppdaterad 2017-01-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson