Frivilligengagemangets betydelse

Frivilligengagemangets betydelse den 30 mars 2017. Signe Isaksson, Brinnande Frivillighet, berättade om hur Frivilligcentraler kan vara ett stöd för anhöriga i olika livssituationer utifrån sin mångåriga erfarenhet av arbete med Frivilligcentraler i Sverige. Sofie Nelsén, verksamhetsansvarig på Träffpunkt Simonsland i Borås berättade om hur man arbetar tillsammans med frivilliga i arbetet med att stödja anhöriga.

Presentationer

Signe Isakssons presentation

Ladda ned Signe Isakssons presentation

Sofie Nelséns presentation

Ladda ned Sofie Nelséns presentation

Senast uppdaterad 2017-01-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson