Utbildningar/Kurser

Nedan finner du information och tips på externa utbildningar och kurser med anhörigperspektiv.

Linnéuniversitetet

Barn som anhöriga 7,5 hp

Sjuksköterskor och andra yrkesgrupper har fått ökad betydelse i arbetet med barn som anhöriga i och med de lagändringar som trädde i kraft 2010. Syftet med den nya lagstiftning var att särskilt beakta barn som anhörigas behov av information, råd och stöd. Kursen avser härmed att ge fördjupade kunskaper inom området barn som anhöriga. Utbildningen sker på distans.

Läs mer om utbildningen här (nytt fönster)

Liljeholmen Folkhögskola

Samtalskonst anhörigstöd.

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer.

Kursen tar upp följande moment:

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av videosamtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Klicka här för mer information om kursen (nytt fönster).

Ladda ned pdf (nytt fönster).

Stockholms universitet

Anhörigperspektiv inom socialt arbete, 7.5 HP. Avancerad nivå.

Särskild behörighet krävs - Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Läs för mer information om kursen (nytt fönster)

Ersta Sköndal Högskola

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer 7,5 HP.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Stöd för barn och unga i sorg 7,5 HP.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Gruppledarutbildning för stöd till barn och unga som anhöriga

Kursen vänder sig till de som i sitt arbete möter barn och ungdomar som anhöriga och har erfarenhet av psykosocialt arbete och som avser att utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga. Det kan vara socionomer, psykologer, pedagoger, skolhälsovårds-personal som till exempel skolsköterskor, psykoterapeuter, diakoner med flera.

Läs mer om utbildningen här (nytt fönster).

Övriga uppdragsutbildningar inom anhörigområdet 

Läs mer här

Kompetensutvecklingsinstitutet

Anhörigstöd inom omsorgen

Syftet med den kombinerande utbildningen och handledningen är att utveckla fungerande anhörigstöd på arbetsplatsen. Genom reflektion och övningar får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i kommunikation och bemötandet av anhöriga. Utformning av handlingsplanen bidrar till att de nyförvärvade kunskaperna omsätts till förändringar i verksamheterna.

Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och hemtjänst.

Läs mer om utbildningen här (nytt fönster).

Riksförbundet för social och mental hälsa

Anhörigutbildning

Denna kurs riktar sig både till anhöriga och till personer som möter/stödjer anhöriga i sitt arbete. Målgruppen kan även vara anhöriga och brukare tillsammans.

Läs mer om utbildningen här (nytt fönster).

Senast uppdaterad 2015-04-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson