Utbildningar/Kurser

Nedan finner du information och tips på externa utbildningar och kurser med anhörigperspektiv.

Liljeholmen Folkhögskola

Samtalskonst anhörigstöd.

Hur möter man de stora frågorna om livet, sjukdom, lidande och död? Denna kurs ger dig verktyg i det svåra samtalet.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen riktar sig till alla som jobbar med anhörigstöd och vill fördjupa sina kunskaper kring samtalskonst och mötet med människor i svåra situationer.

Kursen tar upp följande moment:

  • Samtalskonstens grunder
  • Samtalets olika nivåer
  • Verktyg i samtalet
  • Krissamtalet
  • Förhållningsätt i krisens olika stadier
  • Analys av videosamtal
  • Det existentiella samtalet: att ge stöd vid existentiell kris
  • Hur orkar jag som hjälpare?

Klicka här för mer information om kursen (nytt fönster).

Ladda ned pdf (nytt fönster).

Stockholms universitet

Socialt arbete med anhörigperspektiv - Uppdragsutbildning på grundnivå, 4 HP.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med anhörigfrågor eller som på annat sätt kommer i kontakt med anhöriga i behov av stöd.

Läs för mer information om kursen (nytt fönster)

Anhörigperspektiv inom socialt arbete, 7.5 HP. Avancerad nivå.

Särskild behörighet krävs - Socionomexamen eller kandidatexamen, eller motsvarande. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska A, eller motsvarande.

Läs för mer information om kursen (nytt fönster)

Ersta Sköndal Högskola

Anhörigstöd i ett helhetsperspektiv 7,5 HP.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Krissamtal med barn som bevittnat våld i sina familjer 7,5 HP.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Stöd för barn och unga i sorg 7,5 HP.

Utbildningen är en uppdragsutbildning där inte behörighet fodras av deltagarna som på reguljär/annan högskoleutbildning. Behörighet att söka har den som utses och finansieras av sin arbetsgivare.

Läs mer om utbildningen (nytt fönster)

Senast uppdaterad 2015-04-17 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson