Intressanta exempel

Här presenteras olika intressanta exempel på anhörigstöd från hela Sverige. Exemplen är tänkta att fungera som tips, idéer och inspiration för andra kommuner och verksamheter. Exemplen nedan är från 2017.

Songlines – ett kulturprojekt för unga som flytt

I början av 2017 år startade projektet Songlines med syftet att skapa goda förutsättningar för unga människor som flytt och få dem att utvecklas och att känna ansvar och delaktighet i samhället. I Songlines får ungdomarna möjligheten att delta i och arrangera musik- och kulturverksamheter.

Läs reportaget här

Populär föräldrahelg på Kurorten Mösseberg i Falköping

Sedan 2013 har Gislaveds kommun erbjudit föräldrar till barn med funktions- nedsättning att åka på en föräldrahelg till Kurorten Mösseberg i Falköping. Helgen arrangeras i samarbete med Bräcke diakoni som står som värdar och för programmet.

Läs reportaget här

Anhöriga bidrar till utvecklingen av anhörigstödet i Luleå

I Luleå kommun har en enkät tagits fram för att ta reda på vad anhöriga tycker om kommunens anhörigstöd.

− Nyttan med enkäten är att öka känslan av delaktighet – att den anhörige kan säga vad den tycker och tänker och veta att det redovisas för ledning och politiker, säger Monica Forsberg, områdeschef för vård och omsorg på socialförvaltningen i Luleå.

Läs reportaget här

Råd och stöd till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga och personal

På enheten Forum Funktionshinder inom Habilitering & Hälsa vid Stockholms läns landsting finns ett rådgivningsfunktion riktad till bland annat närstående till vuxna personer med flerfunktionsnedsättning.

–Vi ger råd och stöd i såväl stora som små frågor. När anhöriga kontaktat oss om en fråga försöker vi hjälpa till med lösningar, säger vägledaren Camilla Gustafsson.

Läs reportaget här

Läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder

Varje sommar sedan 2011 hålls anhörigläger utanför Avesta i Dalarna för barn och ungdomar som har en demenssjuk förälder. Här får de möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra jämnåriga i samma situation.

– På många håll är man inte medveten om att gruppen unga anhöriga ens existerar och att de mår så oerhört dåligt som de gör. Vi tycker det är viktigt att stötta dessa ungdomar och ser att lägren betyder mycket för dem, säger Liselotte Jansson, generalsekreterare på Alzheimerfonden.

Läs reportaget här

Äldreomsorgen i Huddinge satsar på anhörigstöd

Huddinge kommun har tagit fram en projektplan för äldreomsorgens verksamheter. Avsikten är att utbilda medarbetare från varje verksamhet i anhörigstöd, och ge dessa personer spetskompetens i anhörigfrågor.

Under hösten 2015 och våren 2016 har ett åttiotal anställda inom äldreomsorgen utbildats och fått fördjupad kunskap i anhörigstöd.

Läs reportaget här

Öländskt samarbete inom demensvården

På Öland arbetar Borgholms kommun och Borgholms Hälsocentral aktivt tillsammans för en demensvård av bästa möjliga kvalitet – både för drabbade och anhöriga.

- Det är värdefullt att kunna samverka vården med anhöriga, säger Kajsa Friberg, demensansvarig distriktssköterska på Borgholms hälsocentral.

Läs reportaget här

Gemensam strategi för stöd till anhöriga

I Södermanlands län ska stödet till anhöriga utvecklas genom tätare samverkan mellan kommuner och landsting.Detta ska genomföras med hjälp av en länsgemensam strategi som planeras vara färdig i juni.

– Utmaningen är att få de olika uppdragen och de olika erfarenheterna inom landstinget och alla länets kommuner till en gemensam samsyn, säger Anna Axberg, ledare för arbetsgruppen inom Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS), som håller på att ta fram strategin.

Läs reportaget här

Senast uppdaterad 2017-05-05 av Fredrik Jansson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson