Intressanta exempel

Här presenteras olika intressanta exempel på anhörigstöd från hela Sverige. Exemplena är tänkta att fungera som tips, idéer och inspiration för andra kommuner och verksamheter. Exemplena nedan är från 2017.

Gemensam strategi för stöd till anhöriga

I Södermanlands län ska stödet till anhöriga utvecklas genom tätare samverkan mellan kommuner och landsting.Detta ska genomföras med hjälp av en länsgemensam strategi som planeras vara färdig i juni.

– Utmaningen är att få de olika uppdragen och de olika erfarenheterna inom landstinget och alla länets kommuner till en gemensam samsyn, säger Anna Axberg, ledare för arbetsgruppen inom Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS), som håller på att ta fram strategin.

Läs hela reportaget här

Öländskt samarbete inom demensvården

På Öland arbetar Borgholms kommun och Borgholms Hälsocentral aktivt tillsammans för en demensvård av bästa möjliga kvalitet – både för drabbade och anhöriga.

- Det är värdefullt att kunna samverka vården med anhöriga, säger Kajsa Friberg, demensansvarig distriktssköterska på Borgholms hälsocentral.

Läs hela reportaget här

Äldreomsorgen i Huddinge satsar på anhörigstöd

Huddinge kommun har tagit fram en projektplan för äldreomsorgens verksamheter. Avsikten är att utbilda medarbetare från varje verksamhet i anhörigstöd, och ge dessa personer spetskompetens i anhörigfrågor.

Under hösten 2015 och våren 2016 har ett åttiotal anställda inom äldreomsorgen utbildats och fått fördjupad kunskap i anhörigstöd.

Läs hela reportaget här

Senast uppdaterad 2017-05-05 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson