Digital guide hjälper dagispersonal att stötta barn med problem hemma

En digital guide ska hjälpa förskolepersonal i mötet med barn som har det svårt. Budskapet är att agera istället för att vänta - det blir inte bättre. Guiden som kallas "Du kan hjälpa Jesper" finns tillgänglig både på nätet och som applikation för mobilen.

Jan Steneby från Voksne for barn i Norge. Foto: Gunder Christophersen BarnsBeste

Jan Steneby från Voksne for barn i Norge. Foto: Gunder Christophersen BarnsBeste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiden har tagits fram av Voksne for Barn som är en ideell organisation i Norge som värnar om barns psykiska hälsa.

– Vi har utvecklat guiden eftersom vi vet att förskolepersonal vill ha mer kompetens om området, säger Jan Steneby, förskolelärare och verksam som programsamordnare på Voksne for Barn.

Enligt Jan Steneby är det inte ovanligt att personalen känner oro för något barn. Man kanske upplever att barnet har förändrats och funderar på hur barnet har det hemma. Men man vet inte riktigt hur situationen ska hanteras. Ska man ta upp sina tankar med en kollega eller ska man kontakta socialtjänsten? Och ska man konfrontera föräldern med sina misstankar?

– Det är många frågor som uppstår när ett barn visar beteendeförändringar. Det finns inga enkla svar, men vårt budskap är att man som personal inte ska behålla oron för sig själv, utan ta tag i situationen på något sätt, menar Jan Steneby.

En fortsättning

Du kan hjälpa Jesper" är en fortsättning på filmen "Vem kan hjälpa Jesper" som lanserades för några år sedan. I filmen får man se hur Jesper har det hemma med sin ensamstående mamma och sin äldre syster. I filmen antyds att mamman dricker för mycket och att systern får ta ett allt större ansvar.

– Den digitala guiden tar alltså vid där filmen slutar och består av ett antal tecknade situationer på förskolan som personalen ska ta ställning till. Varje situation kräver att man reflekterar och gör ett val för att hjälpa Jesper. Genom att välja "rätt" svar går man vidare till nästa situation. Kopplat till situationerna finns faktatexter med information om olika strategier, förklarar Jan Steneby.

Att involvera barnets föräldrar är oerhört viktigt om det uppstår problem på dagis, menar Jan Steneby, och berättar att guiden ger exempel på hur detta kan göras utan att föräldern känner sig provocerad.

– Det gäller att möta personen i rollen som förälder– inte som en klient eller patient, säger han.

TEXT: BARBRO FALK

Jan Steneby berättade om den digitala guiden vid konferensen Nordic Forum Children in Fokus i Stockholm i slutet av maj. Guiden, som är på norska, finns tillgänglig på webbplatsen www.voksneforbarn.no

Senast uppdaterad 2013-09-13 av karoline, ansvarig utgivare Lennart Magnusson