Employers for carers: att göra arbetsplatsen mer anhörigvänlig

Många anhörigvårdare vill fortsätta att arbeta samtidigt som de vårdar sin närstående. Men det kan ibland vara svårt att få tiden och energin att räcka till, och ibland är enda lösningen att sluta sitt arbete.

Employer for Carers


Organisationen Employers for Carers består av ett stort antal arbetsgivare i Storbritannien som tillsammans arbetar med att visa på fördelarna med att behålla anhörigvårdare på arbetsplatsen. Organisationen ger råd och stöd till arbetsgivare som vill göra arbetsplatsen mer anhörigvänlig och strävar också efter att påverka politiker.

Flexibla arbetstider och arbete hemma

Och hur kan man då göra? Jo till exempel kan man införa flexibla arbetstider, möjlighet att kunna lämna jobbet i en nödsituation, möjlighet att jobba hemifrån, avsätta telefontid, ordna stödgrupper och ge information och råd till chefer i anhörigfrågor. Resultatet blir en minskad sjukfrånvaro, minskad stress och ökad produktivitet. En annan fördel är att personalen stannar kvar längre på arbetsplatsen.

Caroline WatersCaroline Waters från kommunikationsföretaget BT Group, som ingår Employers for Carers, menar att vår ekonomi helt enkelt inte har råd att förlora anhörigvårdarnas arbetskraft. Dessutom går vi miste om värdefull kompetens. Därför måste arbetsgivare bli mer flexibla och se anhörigvårdaren som en tillgång på arbetsplatsen, inte som en belastning.

 

– Alla vinner på flexiblare arbetsförhållanden för anhörigvårdaren. Vi får mindre stress på arbetet, lägre arbetskostnader, minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och friskare medarbetare, säger Caroline Waters.

Hon menar att ett sätt är att ändra synen på vår arbetstid; deltidsarbete ska ha samma status som heltidsarbete, det måste bli enklare att ha flexibla arbetstider och att arbeta hemifrån. Fokus ska ligga på vad som görs, inte när och var.

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson