Carers Rights Day - en dag för anhörigas rättigheter i Storbritannien

Carers Rights Day är ett årligen återkommande evenemang som syftar till att uppmärksamma anhörigvårdares rättigheter i Storbritannien. Målgruppen är alla nya anhörigvårdare, i Storbritannien handlar det om drygt två miljoner människor varje år, som ofta inte känner till vilka rättigheter de har i sin nya roll. Och det är inte alltid enkelt att nå fram med information till den här ofta osynliga gruppen. Carers Rights Day är ett sätt att skapa uppmärksamhet kring anhörigfrågor och sprida information på ett  enkelt och lättillgängligt sätt. Evenemanget arrangeras sedan tio år tillbaka av Carers UK tillsammans med ett stort antal lokala föreningar runt om i landet.

Carers Rights Day

Steve McIntosh– Den senaste upplagan av Carers Rights Day innehöll över 700 evenemang på olika platser i landet. Det handlar till exempel om mässor, workshops, informationsträffar och frågestunder, där anhörigvårdare får kunskap om sin situation och sina rättigheter. Vi har också ett stort antal informationsmontrar på bibliotek, köpcentrum, stormarknader och andra mötesplatser, berättar Steve McIntosh från Carers UK.  

 

 

 Viktigt att synas i media

I samband med Carers Rights Day presenteras vanligtvis nya forskningsresultat inom anhörigområdet. Det handlar ofta om anhörigvårdares konkreta situation, vilka problem de möter och vilket stöd de är i behov av. Tack vare forskningsnyheterna har Carers Rights Day kommit att uppmärksammas mycket i media de senaste åren, och det sker genom ett stort antal reportage och artiklar i tidningar, radio- och TV-kanaler.  Steve McIntosh menar att detta är av framgångsfaktorerna med Carers Right Day. Uppmärksamheten i media har resulterat i ett högt besökarantal de senaste åren.

Carers Rights Day

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson