Storbritannien- Mike Nolan

Mike Nolan är professor i gerontologi vid Universitetet i Sheffield och ägnar sig åt forskning om äldre med anhörigvård i fokus.

Mike Nolan

Nolan har varit involverad i många forskningsprojekt både nationellt och internationellt och var en av initiativtagarna till ACTION, som är ett IT-baserat stöd för äldre i hemmet. Nolan var också med att starta upp forskningsprojektet Äldreväst Sjuhärad, nuvarande FoU Sjuhärad - Välfärd.


I Storbritannien har man kommit längre än många andra länder när det gäller anhörigfrågor men för tillfället är inte dessa frågor lika prioriterade.

Det har talats mycket, från statligt håll, om hur man ska kunna omstrukturera hälso- och sjukvården och hur de ska kunna jobba mer effektivt tillsammans.

Enligt global facklitteratur ligger mycket arbete och stort fokus på palliativ vård samt vid avslutandet av vårdandet när den närstående avlider. Det samma gäller frågor om etnicitet och mångkulturella frågor inom anhörigområdet.

Viktiga frågor för framtiden är hur man ska kunna skapa olika slags partnerskap för anhörigvårdare. En annan fråga är hur anhörigvård och förvärvsarbete ska kunna förenas. Den största utmaningen gäller demenssjukdomar. Populationen blir allt äldre och ju äldre man blir desto mer ökar risken för att få någon demenssjukdom.

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson