Rapport från rådgivningsgruppen

Rapport från den internationella rådgivningsgruppen. Från telefonkonferensen den 8 december 2009. Henk Nies, Nederländerna var ej närvarande.


Joan Hughes, Australien

2010 är valår för oss i Australien, vilket vi kommer ha störst fokus på. Den federala regeringen har överlämnat en rapport ”Who Cares” vilket regeringen precis har svarat på och av 50 förslag har 25 antagits. Vi är besvikna men hoppas att några av de som inte gick igenom kan användas för att sätta press på regeringen och valkampanjen. En sak som kommer att vara viktig att följa inom regeringens reformarbete inom detta område är att de har utlyst ett nationellt ramverk för anhörigvård innehållande lagstiftning, strategier och en handlingsplan. Vi hoppas att de förslag som inte gick igenom kanske kan antas inom ramverket, så vi kommer att sätta press på dem att stå fast vid sitt ord. Vår premiärminister har aviserat en genomförbarhetsstudie av ett nationellt projekt för långtidsvård och stöd till funktionshindrade. Vi har kämpat för detta i ett års tid, eftersom det läggs så lite pengar för den här typen av stöd till funktionshindrade. Med den åldrande befolkningen kommer andelen funktionshindrade att öka inom äldresektorn. Vi har ett socialt skyddsnät och ett allsidigt hälsovårdssystem, men det finns inga rättigheter till samhällsservice som baseras på de funktionshindrades behov, vilket gör detta till ett viktigt initiativ. Det kommer att ta cirka två år att färdigställa studien. Vi vill att stödet blir till en rättighet för funktionshindrade och deras familjer och att stödet sträcker sig genom hela livet.


I en nyligen utkommen rapport från Carers Australia ”Tyranny of distance” fokuserar man på anhörigvårdare på landsbygden. Enligt studien har anhörigvårdare som bor på landsbygden större behov än de som bor i större städer och större regionala områden när det gäller hälsa och funktionshinder. För första gången har vi lyckats fastställa att anhörigvårdare på landsbygden är yngre än anhörigvårdare i större städer. I våra forskningsplaner för 2010 har vi tittat på kostnader - hur mycket arbete anhörigvårdare gör som skulle kunna ingå i ramen för det formella stödet och vad det skulle kosta. Och nu ska vi titta på vad investeringen av anhörigstödet får för konsekvenser för staten, samhället och familjerna på lång sikt.


Francine Ducharme, Kanada

The Privat and Public Partnership Fund (fond som stöder innovativa projekt som kan tillgodse alternativ till traditionell statlig anskaffning av infrastrukturen) har antagits och det har varit mycket debatt. Det är ett erkännande av anhörigvårdare i Quebec och tanken kommer att vara att bygga en infrastruktur i varje region och att bygga upp samhällsstöd, anhörigcentraler och samhällsstödscentraler för anhörigvårdare till alla grupper – unga, gamla, psykisk ohälsa och liknande. 200 miljoner (Can$) är inte så mycket för tio år. Jag har blivit invald i rådgivningsgruppen för denna fond och har därför lite att säga till om hur pengarna ska spenderas. Det finns ett nytt fondprogram för forskning i Kanada och Frankrike och vi är mitt uppe i en process att lämna in en ansökan om ett stort anslag med en partner i Frankrike för att titta på anhörigvårdare till yngre personer med demenssjukdom.


Mike Nolan, Storbritannien

Vi har två huvudsakliga händelser i Storbritannien – anhörigveckan i juni och anhörigdagen i december. Mycket fokus kommer att ligga på konsekvenserna för anhörigvårdare när det gäller anställningsmöjligheter och pensionsrättigheter. Det kommer att vara 1500 olika evenemang runt hela landet som anordnas av lokala grupper. En guide har nyligen publicerats om pensionsbidrag som finns inom det engelska systemet. Regeringen har publicerat ett ”grönt papper” (dokument med olika förslag som ges ut av regeringen för diskussion innan formellt beslut fattas), som är det första avsnittet av legaliseringen ”Shaping the future of care together” som i huvudsak föreslår att inrätta nationella riktlinjer för anhörigvårdare. Det har också kommit ett konsultationsdokument från regeringen som vi på Carers UK har publicerat ett svar på, som innehöll flera viktiga synpunkter.

 

Översättning: Fredrik Jansson

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson