Nederländerna- Henk Nies

Henk Nies, fil. dr. i samhällsvetenskap och socialpolitik med examen i geropsykologi vid Radbouduniversitetet i Nijmegen.

 Henk Nies

Nies intresseområden ligger inom anhörigvård och på vilka sätt anhörigas behov kan bemötas. Nies har skrivit flertalet vetenskapliga artiklar och medverkat i flera böcker.  Henk Nies är sedan 2001 vd för Vilans, ett kompetenscenter i Nederländerna med expertkunskap inom vård i särskilt boende och palliativ vård. Henk Nies är forskningsledare i Eurocarers, en europeisk organisation som arbetar med anhörigvård samt ordförande i STAGG, the Netherlands Study Association of Architects in Health Care.


På Vilans har man startat ett stort projekt för volontärer inom särskilt boende och palliativ vård. Man har exempelvis tittat på vilka behov volontärerna behöver tillgodose och på förhållandet till professionella vårdgivare och vad man kan lära utav dem. För att underlätta volontärernas arbete har olika verktyg och riktlinjer tagits fram.

Det har slutförts en studie om anhörigvård och dess socioekonomiska följder för familjen. Studien har utförts av Universitetet i York, Vilans och Eurocararers och visar att det är svårt att göra jämförelser mellan de europeiska länderna på grund av kulturella skillnader och att ländernas sociala skyddsnät ser olika ut. Rapporten kommer att publiceras när den blivit godkänd av europakommissionen.


Under bemyndigande av Eurocarers har Nies och hans kollegor på Vilans satt ihop ett informationsblad om ”anhörigvård i Europa” som ger svar på frågor som: Vem är anhörigvårdare?, Vad gör de? Vad finns det för policys och riktlinjer för att stödja anhörigvårdare?

Senast uppdaterad 2013-04-12 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson