Äldre och Internet

Illustration Mattias Gordon

Illustration Mattias Gordon

Hur många äldre har tillgång till Internet?

98 % av de svenska hushållen har tillgång till Internet i hushållet och 95 % använder Internet-
Av de personer som inte använder Internet varje dag är ca 70 % äldre än 65 år. 2 % av befolkningen har ej tillgång till Internet.

Hur många använder Internet? 

Av hela befolkningen över 16 år använder 95% Internet, den största ökningen av Internetanvändandet sker i åldersgruppen över 65 år 

I åldern 66+ ligger Internetanvändningen på 84 %

9 av 10 (93 %) av de som är 66-75 år använder Internet

7 av 10 (69 %) av de som är över 75 år använder Internet 

Hur många äldre använder dator, smartphone och surfplatta? 

I åldern 66-75 år använder dagligen 58 % dator 73 % Mobil och 44 % Surfplatta

I åldern 76+ använder dagligen 59 % dator, 51 % Mobil och 31 % Surfplatta

Från: Internetstiftelsen. Svenskarna och internet 2019. www.svenskarnaochinternet.se

AL Skoglund 20201119

Senast uppdaterad 2020-11-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson