Barn som anhöriga – råd med anledning av coronaviruset

I England har Daniel Phelps, professionell expert i frågor om Barn som anhöriga och Unga omsorgsgivare, sammanställt hur den rådande situationen kan upplevas av barn eller unga som hjälper, vårdar eller stöttar en närstående. Han ger också förslag på vad profession och samhället kan göra för att hjälpa de unga omsorgsgivarna.

Daniel Phelps förklarar att den rådande situationen i världen kan göra att unga omsorgsgivare upplever en ökad oro för sina närstående. Det är därför viktigt att profession och personer som arbetar med unga omsorgsgivare är medvetna om den oro som denna grupp kan ha och ser till att finnas där för att stötta dem. De unga omsorgsgivarna kan till exempel behöva mer stöd än vanligt via nätet eller via olika stödlinjer. Beroende på hur situationen utvecklas finns risken att allt fler barn kommer att få ta mer ansvar och behöva hjälpa familjemedlemmar. Daniel Phelps menar därför att det är viktigt att barn och ungdomar har tillgång till stöd och åldersanpassad information.

Här kan du läsa texten som Daniel Phelps har skrivit

Krisinfomation.se finns det tips och råd om hur man som vuxen kan prata med barn om coronaviruset. 

Senast uppdaterad 2020-03-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson