Anhöriga till vuxna – råd med anledning av coronaviruset

Risken för smittspridning av coronaviruset bedöms i nuläget som mycket hög och arbetet med att stoppa spridningen drivs av flera olika myndigheter och aktörer.

För att minska risken för att bli smittad ska man: 
- Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
- Inte ta med händerna i ansiktet och ögonen. 
- Undvika kontakt med sjuka människor. 
- Hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk.
- Stanna hemma så fort man känner sig sjuk. 

Undvik besök hos äldre personer
Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att undvika sociala kontakter. Både i arbetslivet och privatlivet. För att minska risken för smittspridning har flera av landets sjukhus infört besöksförbud. Anhöriga rekommenderas dessutom att undvika onödiga besök hos alla äldre, även om man är frisk. 

Råd från Care Alliance Ireland
Care Alliance Ireland är en organisation bestående av anhörigorganisationer, vård- och omsorgsgivare och forskningsorganisationer som arbetar med stöd till anhöriga. De skriver på sin webbsida att det kan vara bra att ha en plan för vad man ska göra om en person som vårdar någon skulle bli smittad.

Care Alliance menar bland annat att det kan vara bra om en annan anhörig kan ta på sig det vårdande ansvaret under en period. I så fall bör man se till att den personen har tillgång till alla detaljer om de medicinska och sociala behoven hos den närstående. Man bör också gå igenom hur utrustning eller hjälpmedel fungerar. Care Alliance poängterar även att det är viktigt att informera hälso- och sjukvårdspersonal om vem det är som kommer att ta över ansvaret för vårdandet om man skulle bli sjuk.

Det kan dessutom vara en bra idé att samla all viktig information i ett dokument eller en mapp. Där kan viktiga kontaktuppgifter och information om den närståendes medicinska och sociala behov noteras. Vidare skriver Care Alliance att det kan vara läge att överväga hur tekniken, till exempel appar, kan vara till hjälp för anhöriga och närstående som bor en bit ifrån varandra.

Senast uppdaterad 2020-03-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson