Vi är med!

Projektet Vi är med! skall ta fram nya metoder för att vuxna människor med flerfunktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga. 

Vuxna personer med flerfunktionsnedsättning och måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning kommer att vara med i projektet. Också deras anhöriga och personal som arbetar med personer med flerfunktionsnedsättning.

Vi kommer under 3 år utveckla metoder för att öka delaktigheten för vuxna med flerfunktionsnedsättning. I projektet ska vi utveckla ett Vi är med!-metodpaket med tillhörande utbildningsmodell för en ökad kommunikation och delaktighet för gruppen. Konceptet är utformat så att det ska vara enkelt att använda metodpaketet och sprida det till professionen och anhöriga som möter personer med flerfunktionsnedsättning.

Under år 1 deltar Lerum och Norrköpings kommuner

Under år 2 deltar Eslövs kommun och Skellefteå kommun. 

Projektet drivs i samverkan med FUB, Sveriges Arbetsterapeuter,  DART - Kommunikation- och dataresurscenter och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Projektet har fått medel från Arvsfonden

Organisationer i projektet

Organisationer i projektet

 

För mer information och kontakt

Bild på Pia  Käcker
Pia Käcker

Projektledare

0727115208

Pia är legitimerad arbetsterapeut, fil. dr i Handikappvetenskap, disputerade år 2007. Avhandlingen har titeln "Nycklar till kommunikation - kommunikation mellan personer med grav förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal". Närmast kommer Pia från en kombinationstjänst, som forskningshandledare vid en FoU-enhet i östra Östergötland, samt som lektor vid Linköpings universitet på arbetsterapiprogrammet. Hon har deltagit i flera nationella projekt där syftet varit att öka personer med funktionsnedsättnings delaktighet (Rönnmark, 2012; Wermeling, 2011), samt inom ramen för FoU, lett projekt med fokus på att personer med funktionsnedsättning själva ska kunna välja sitt kognitiva stöd - "Brukarperspektiv på kognitivt stöd", samt - Utveckling av ett webbaserat brukarorienterat utvärderingsinstrument, Pict-O-Stat.

Senast uppdaterad 2021-02-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson