Vi är med!

Projekt Vi är med! avslutades i april 2021.
I projektet fick 13 vuxna personer med flerfunktionsnedsättning prova olika kommunikationsstöd. Resultatet visar att personer med flerfunktionsnedsättning blir mer delaktiga och vakna och intresserade av sin omgivning. Personal och anhöriga tycker att de har blivit mer uppmärksamma på sitt eget agerande. De har lärt sig samspela bättre och insett det viktiga med att vänta in responsen.

Projektet har tagit fram ett metodpaket – Vi är med-paketet . Vi är med-paketet innehåller instruktioner, exempel och tips på kommunikationssätt och aktiviteter. Det är till för alla som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för personer med flerfunktionsnedsättning.

Det finns många alternativa och kompletterande sätt att kommunicera!

 

Projekt Vi är med! har drivits med stöd från Arvsfonden av Riksförbundet FUB tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Sveriges Arbetsterapeuter och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dart – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Organisationer i projektet

Organisationer i projektet

 

För mer information och kontakt

Bild på Maria  Blad
Maria Blad

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

072-465 80 46

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

 

Senast uppdaterad 2021-11-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson