Grupp för unga anhöriga i Kalmar

I höst kommer vi att starta en grupp för unga anhöriga 15–25 år som stödjer, hjälper eller vårdar någon i sin familj som har en funktionsnedsättning, diagnos, sjukdom, psykisk ohälsa, tolkningsbehov eller missbruk. Vi vill genom denna grupp ge dig möjligheten att kunna påverka din situation och träffa andra med samma erfarenhet.

Fem snabba om nystartade Ung Anhörig-gruppen:

  • Gruppen startar i september och riktar sig till unga anhöriga mellan 15-25 år. "Vi tror att det finns ett behov i Kalmar för en mötesplats där unga anhöriga får träffa andra unga anhöriga" 

  • Vi som är ledare för gruppen har tystnadsplikt, vi är också anhöriga på ett eller annat sätt. Vid några träffar kommer vi diskutera frågor utifrån projektet ME-WE*, då samlas våra tankar in för att ge vidare till ett forskningsteam. I dessa anteckningar kommer alla deltagare att vara anonyma. Det vill säga att ingen kommer att kunna se vem som sagt vad. Ungas röster är de viktigaste rösterna. 

  •  Alla som kommer till gruppen gör det frivilligt. Vi vet att det kan kännas lite läskigt att ta det där steget, därför har vi inget krav på att man måste komma första gången för att få delta vid de andra tillfällena.  

  • Målet är att gruppen ska implementeras, det vill säga att den ska finnas kvar även när ME-WE-projektet är avslutat. Därför samarbetar vi (Nka) med en anhörigkonsulent från Kalmar Kommun och ett barnombud från Maskrosbarn. 

  • Ring, sms:a eller skicka ett mail till någon av oss för att få reda på mer, bland annat vart vi ses och när ;)

 Kram från Sanna, Nadja och Liza 

För mer information och kontakt

Bild på Liza  Leonhardt
Liza Leonhardt

Projektkoordinator, skolkurator

0480-4180 60

072-213 74 03

Liza har en fil. kand inom behandlingspedagogik med inriktning på missbruks- och ungdomsvård. Liza har arbetat med personer, som har missbruksproblematik, på ett kommunalt behandlingshem. Hon har volontärarbetat på Jamaica, med förebyggande insatser inom HIV/aids i organisationen JASL (Jamaica AIDS Support for Life). Liza arbetar även som kontaktperson via frivården. Hon är tjänstledig från sitt arbete som kurator på en gymnasieskola, där hon är engagerad i ANDT-frågor och drivit ett stort projekt med fokus på förebyggande insatser. Liza jobbar som projektkoordinator i Motivation leder till framgång.

Bild på Nadja Widehn
Nadja Widehn

Anhörigkonsulent, Kalmar

0480– 45 27 86

Bild på Susanna Glans
Susanna Glans

Barnombud, Maskrosbarn

076–778 99 22

 

Senast uppdaterad 2018-08-28 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson