Projekt TrUSt

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

TrUSt vill skapa trygghet och stärka personer med psykisk funktionsnedsättning i sitt föräldraskap. Projektet drivs av Bräcke diakoni och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Omkring var tredje patient inom psykiatrin är förälder till barn under 18 år. Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning har samma behov och upplever samma utmaningar i sitt föräldraskap som andra föräldrar, men kan dessutom uppleva extra påfrestningar som hänger samman med funktionsnedsättningen.

Andra frågor och behov
Om man som förälder inte får det stöd man behöver finns risk för ökad ohälsa i familjen. En del föräldrar kan känna skuld över att inte räcka till. Många föräldrar med psykisk funktionsnedsättning upplever också att det generella föräldraskapsstöd som finns inte täcker alla frågor och behov.

Vad händer i projektet?
Under de tre år som projekt TrUSt pågår undersöks vilka styrkor, frågor och behov som finns bland föräldrar med psykisk funktionsnedsättning. Målet är att finna sätt att stötta och komma fram till lösningar i en ofta komplicerad vardag. Genom samtal och studiecirklar med målgruppen utformas ett föräldraskapsstöd. Projektets erfarenheter sammanställs i en film samt i en handbok med ett studiecirkelmaterial som sprids till verksamheter som möter målgruppen.

Övriga samarbeten
Projektet, som finansieras av Arvsfonden, startade 1 januari 2020 och drivs av Bräcke diakoni i samarbete med NSPHiG och Stiftelsen Gyllenkroken. Övriga samarbetsparter är Göteborgs stad, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet vuxenskolan. Vi utgår från Göteborg men önskar gärna kontakt med föräldrar, anhöriga samt professionella från övriga landet.

Kontakta oss gärna
Är du intresserad eller har erfarenheter som kan utveckla TrUSt? Hör av dig till:
Sara Jonåker, projektledare
sara.jonaker@brackediakoni.se
031-50 26 17

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera programvara för videouppspelning.
Installera programvara (Flash Player)

Film om en förälders berättelse utifrån vilket föräldraskapsstöd som hade behövts för familjens bästa.

Bea har vuxit upp med en mamma som har en neuropsykiatrisk diagnos, där Bea berättar om vilket stöd hon tycker att hennes mamma och familjen borde ha fått under Beas uppväxt.

 

Filmen är inspelad av Bräcke diakoni och kan också ses på Bräcke diakonis Youtube kanal

Senast uppdaterad 2021-08-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson