Vill du veta mer om koordinatorstöd?

Socialstyrelsen har tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett pågående projekt för att ge kommuner möjlighet att vara med och utveckla och prova koordinatorsfunktionen. Projektet avslutas i december 2021.

Är du, eller din kommun, intresserad av att veta mer? Ni kanske funderar på att kunna erbjuda koordinatorstöd även i er kommun? 

Under projektets sista år arbetar vi med att sammanställa våra erfarenheter så att det blir enkelt för er att ta del av dem. Materialet kommer att publiceras på denna webbplats under januari 2022. I vår delrapport, som publicerades i oktober 2020, redovisas resultat och erfarenheter efter det att halva projekttiden gått. Klicka här för att läsa eller ladda ner rapporten

Om du redan nu vill veta mer så får du gärna kontakta Mona Pihl, se kontaktuppgifter nedan. 

För mer information och kontakt

Bild på Mona  Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

0480 418036

Jag är sjuksköterska och har arbetat större delen av mitt yrkesverksamma liv inom habilitering. Jag började på ett korttidshem för barn med flerfunktionsnedsättning och stort behov av medicinsk omvårdnad i Uppsala, Regnbågen, och därefter arbetade jag under många år på barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala. De senaste tre åren har jag arbetat som enhetschef på vuxenhabiliteringen i nordvästra Skåne.

Senast uppdaterad 2021-11-11 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson