Projektplan

Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning riskerar sämre fysisk och psykisk hälsa än andra föräldrar. De är oftare sjukskrivna eller arbetslösa och skattar sin livskvalitet sämre. Föräldrarna lägger mycket tid på att söka och administrera stöd för barnet [1-3].

Samhällets ansvar för att stötta föräldrar lyfts fram i FN:s barnkonvention[15]. Projektets mål ligger också i linje med de mål som beskrivs i Agenda 2030; ex mål 3 (Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar) och mål 10 (Minska ojämlikheten inom och mellan länder) [16]

Projektet Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning har sin bakgrund i det kunskapsstöd som Socialstyrelsen presenterade okt 2017 på uppdrag av Socialdepartementet; Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning [1].

Läs projektplanen

Senast uppdaterad 2019-09-10 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson