Workshop för anhörigkonsulenter

Deltagare

Strax över 100 personer samlades till årets workshop för anhörigkonsulenter som hölls i Varberg. Workshopledare för dagen var Karin Lindgren, Socialstyrelsen och Helena Conning, Care of Conning Communication AB. Dagen inleddes med en presentation av workshopledarna samt en introduktion av de två teman deltagarna skulle diskutera och arbeta med under dagen. Deltagarna delades upp i två grupper beroende på kommunstorlek.

Anhörigkonsulentens roll

Karins workshop handlade om anhörigkonsulentens roll i den egna organisationen och vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är viktigt för utvecklingsarbetet att förstå den organisation man finns i. De roller som man kan ha som anhörigkonsulent i kommunen kan vara socialarbetare, gruppledare, internutbildare och marknadsförare, för att nämna några. De gäller att känna till de demokratiska spelreglerna, den politiska ledningen och de politiska målen för kommunen. Det är också värdefullt att exempelvis känna till socialnämndens ansvar – nämndens politiska mål, hur delegationen är ordnad och vilket mandat chefen har. Man behöver också se på sitt uppdrag som anhörigkonsulent – hur ser uppdraget ut? Är det känt för omgivningen? Behöver uppdraget förtydligas? Handläggarna har en viktig roll att exempelvis erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningen, erbjuda information och följa upp hur anhöriga orkar.

Karin Lindgren
Karin Lindgren, Socialstyrelsen.

Deltagarna fick under eftermiddagen, bland annat, diskutera om man känner till de viktigaste politiska målen i kommunen samt beskriva målen för stödet till anhöriga i den egna kommunen. Karin hoppades att workshopen skulle inspirera till att beforska den egna organisationen. Acceptera inte att "flyta runt" i rollen som anhörigkonsulent utan det finns fler möjligheter än vad man tror i sin organisation. Socialstyrelsen kommer med en vägledning för chefer i socialtjänsten, en grundkurs i anhörigstöd. Kommer ut innan årets slut, förhoppningsvis i november.

Varumärken och kommunikationsstrategier

Helena talade om uppbyggnaden av ett varumärke. Att bygga upp ett varumärke kräver insikt om den egna verksamheten eller produkten, identitet, vilket innefattar verksamhetsidé, kärnvärden, vision och mission, profil – budskap i form av texter, bilder, marknadsföringsmaterial och liknande, samt image – vad säger folk om oss när vi inte är i rummet? Helena talade också om vikten av en kommunikationsstrategi som planeras med hjälp av olika aktiviteter och kanaler samt skälet till varför man behöver en kommunikationsplan – exempelvis för ökat genomslag och kännedom, för att nå verksamhetsmålen och för att kunna utnyttja sina resurser på ett så effektivt sätt som möjligt.

Helena Conning
Helena Conning.

Under workshopen delades deltagarna in i åtta grupper. Dessa grupper fick sedan diskutera olika frågor och sedan skicka in svaren via en dator. Svaren samlades in från alla grupper och visades upp via projektor på en stor filmduk för genomgång och vidare diskussion. De frågor som diskuterades var: Vilka är våra målgrupper? Vilket/vilka är våra viktigaste budskap? Vilka kanaler ska vi nå ut i? Skriv ner era bästa tips/idéer.

Läs en sammanställning av gruppernas diskussioner (Pdf öppnas i nytt fönster)

Fotogalleri

Mingel

Diskussiongrupp

Diskussiongrupp

Kvinna vid dator

Diskussionsgrupper

Föredragsbild

 

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka

Senast uppdaterad 2013-04-21 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson