Regional mötesdag i Lund

Inledning

Jan-Olof Svensson
Jan-Olof Svensson, NkA.

Moderator Jan-Olof Svensson hälsade alla välkomna och gick igenom en del praktiska frågor.

Nka

Lennart Magnusson
Lennart Magnusson, verksamhetschef, NkA.

Information från Nka med Lennart Magnusson, verksamhetschef.
Läs om Lennarts och Elizabeths föreläsning (Öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Göteborg).

Anhörigpanel

Jan-Olof Svensson, Harald Persson och Carina Kristensen
Anhörigpanelen med Jan-Olof Svensson, Harald Persson och Carina Kristensen.

Carina jobbade som specialpedagog men valde att vara personlig assistent till sitt barnbarn med flerfunktionshinder. Det är en glad och sprallig tjej och att arbeta som personlig assistent kändes helt rätt, menar Carina. När Alicia föddes var det tungt och Carina kände behov att prata med någon utanför familjen. Det kunde hon göra med en kollega på jobbet och hon fick också prata med Alicias kurator samt fick kontakt med nätverk där det fanns andra som befann sig i en liknande situation. Genom mötesdagen hoppas Carina att få träffa andra i liknande situation och att få nya kunskaper genom dagens seminarier.

Harald blev plötsligt anhörigvårdare till sin fru som fick en hjärnblödning. För honom har vårdandet varit en positiv erfarenhet och gett hans liv en annan mening. Det gäller att se om sig själv för att kunna vara ett så gott stöd som möjligt för den närstående. Harald har varit med i ett lärande nätverk och på så sätt kommit i kontakt med andra anhöriga. Har ene önskan om att anhöriga kunde samlas en gång om året för att utbyta erfarenheter på det boende hustrun finns. Kom i kontakt med en anhöriggrupp på anhörigcentret i staden där han bor och fått stöd från både barn och barnbarn. Det är viktigt att aktivera sig själv och ta initiativ. Harald ser fram emot dagen och att den ger honom nya erfarenheter.

Seminarier

Anhörigomsorgens omfattning och konsekvenser

Susanna Dellans
Susanna Dellans, Socialstyrelsen.

Läs om Susanna Dellans seminarium (Öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Göteborg).

Anhörigstöd från norr till söder

Marianne Winqvist
Marianne Winqvist, forskare Nka.

Läs om Mariannes seminarium (Öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Göteborg).

Lägesrapport från Hässleholms kommun

Kerstin Beyhammar
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent,
Hässleholms kommun.

Kertin Beyhammar berättade om anhörigstödet i kommunen. Uppbyggnaden av anhörigstödet i Hässleholms kommun har skett kompromisslöst och i partnerskap med anhöriga. Arbetet med en handlingsplan har drivits fram som en process tillsammans med anhöriga, föreningar, personal, chefer och politiker. Äldreomsorgen – har gått från snack till verkstad och arbetet på väg att genomsyra hela verksamheten, politikerna är med på banan, föreningarna är delaktiga och den entusiastiska personalen kämpar på.

Annica Forsgren
Annica Forsgren, FoU Skåne.

Annica Forsgren berättade om kartläggningen i Hässleholms kommun. Citat från fokusgrupp inom äldreomsorgen: Det är jättehärligt att det blev som vi tänkt oss, Anhöriga upplever sig mer sedda. Exempel på förbättringar: Efterlevandestöd, stödet fungerar olika på olika ställen, trögt med samverkan med sjukvården. Citat från funktionshinderverksamheten: Vi arbetar faktiskt så här, Följer handlingsplanen – är på god väg, Det praktiska igångsättandet har startats. Exempel på förbättringar: bättre samarbete med psykiatrin soc. och vårdcentraler, förbättrat efterlevandestöd och introduktionsmaterial. IFO: arbetar med - handlingsplan, värdegrund och information till anhöriga, utbildning och samverkar med ideella organisationer. Exempel på vad som fungerar bra: förståelse i organisationen finns, politiker och tjänstemän är med på banan, arbetar mycket med anhörigstöd men ej systematiserat. Vad som fungerar mindre bra: att mäta kvaliteten, samarbetet – för mycket "stuprörstänk" inom organisationen, samarbete ut mot andra organisationer. Exempel på enkät- och intervjusvar från anhöriga: de är överlag nöjda, behöver mer samtalsstöd, vill kunna spara avlastningstimmar.

Sammanfattning: Äldreomsorgen har kommit långt medan funktionshinderverksamheten är på god väg och IFO är på gång. Chefer och politiker har rätt "tänk". Anhörigstödsverksamheten på god väg att genomsyra all verksamhet.

Lägesrapport från Malmö Stad

Martina Takter
Martina Takter, närståendekoordinator Malmö Stad.

2010 beslöt kommunen en plattform för handlingsplaner. Stadsdelarna fick i uppdrag att göra gemensamma handlingsplaner. Varje verksamhet skulle exempelvis definiera vad stöd till våra anhöriga är, vem man skickar vidare till inom olika ärenden, skala bort aktivitet och ta reda på vad ansvaret är, samarbete - vem gör vad? Man vill inte ha ett smörgåsbord utan verkligen identifiera hur behovet ser ut. Anhörigstödet i Malmö arbetar med information: den ska vara tydlig och lättillgänglig, utbildning kring diagnoser samt info om stöd och insatser. Samtalsstöd: i grupp, enskilda samtal samt medmänskliga samtal. Avlösningsformer: avlösare i hemmet, avlösning genom växelvårdsplats, korttidsplats inom LSS, utveckla alternativa avlösningsformer. Funderingar kring vad kartläggningen genererat är hur man ser på anhöriga – om anhöriga är ett offer för omständigheter? eller om anhöriga är självständiga individer med egna val och möjligheter? Hur behöver stödet se ut för att anhöriga och brukare ska känna att de har kontrollen över sina egna liv?

Ekonomi och anhörigomsorg

Ann-Britt Sand
Ann-Britt Sand, forskare Nka. Fotot är från
mötesdagen i Sundsvall.

Läs om Ann-Britt Sands seminarium (öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Sundsvall).

Anhöriga och stöd vid psykisk ohälsa

Ritva Gough
Ritva Gough. Fotot är från mötes-
dagen i Göteborg.

Läs om Ritva Goughs seminarium (öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Göteborg).

Att utveckla anhörigstöd – chefers ansvar för personalens engagemang i anhörigarbetet

Karin Lindgren
Karin Lindgren, Socialstyrelsen. Fotot är
från mötesdagen i Sundsvall.

Läs om Karin Lindgrens seminarium (öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Sundsvall).

Hjälpmedel för anhöriga

Ingela Månsson
Ingela Månsson, Hjälpmedelsinstitutet.

Läs om Ingela Månssons seminarium (öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Göteborg).

Avslutning

Anhöriga säkrar utvecklingen av anhörigstöd

Mailis Lundgren
Mailis Lundgren, AHR.

Anett Karlsson
Anett Karlsson, AHR.

Läs om AHR:s föreläsning (öppnas i nytt fönster, från mötesdagen i Sundsvall).

Anhörigpanelen

Anhörigpanel
Jan-Olof Svensson summerade dagen ihop med Harald och Carina.

Harald var på en föreläsning med och om uppfinningsrika anhöriga som han tyckte var intressant och konstaterade att det enkla ofta är det geniala!. Han fick också kontakt med andra anhöriga och fick ta del av deras perspektiv. På frågan om vad han önskade sig, svarade Harald – en toppluva! Frågan var ställd i ett anhörigperspektiv, men Harald hade ingen speciell önskning utan tycker att det fungerar bra ihop med hustrun. Ett ord på vägen: Harald tycker att föräldrar till barn med flerfunktionshinder gör beundransvärda insatser och han avslutade med glimten i ögat - Ett gott skratt förlänger livet, så man får akta sig så man inte säger något rolig!

Carina tyckte att det var en givande dag och tackade för möjligheten att hon fick vara med. Hon tycket att föreläsningarna var intressanta och fick inspiration. Ett ord på vägen: Var inte rädd för att söka hjälp och stöd, för det finns hjälp att få. En eloge till alla föräldrar som kämpar för sina barn och menar att det finns en glädje i att ge vård.

Sagt om mötesdagen

 Kristel Grandahl
Kristel Grandahl är anhörigombud
inom hemtjänsten i Lund.

  – Jag var på en föreläsning som hette "köra för att lära" som var intressant. På eftermiddagen var jag på ett seminarium om anhöriga och psykisk ohälsa. Det var spännande och jag fick bra tips och hur man kan gå vidare för att få hjälp. Jag har lärt mig mycket under dagen och fått bra tips.

Kristina Elofsson
Kristina Elofsson är verksamhets-
utvecklare på studieförbundet
vuxenskolans regionförbund i
Skåne.

  – Socialstyrelsens seminarium hade en del intressant statistik som satte igång funderingar. Jag var också på seminariet om kartläggningen av anhörigstödet i åtta kommuner. Det var intressant att se vilka behov som finns och vad vi kan göra själva. Jag fick även tips om samverkan och hur man väljer att se på anhöriga i Malmö. Mötesdagen har gett mig kunskap, idéer, man får möjlighet att träffa andra, vilket föder många samtal.

Fotogalleri

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2013-08-19 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson