En dag för anhöriga

Lördagen den 13 oktober stod dörrarna öppna för allmänheten i Stockholms stadshus med anhöriga i fokus. I Blå hallen och i Gyllene salen pågick under dagen seminarier, det bjöds på musik, och på plats fanns också ett 40-tal utställare.

Ulla Brännerud, Gunilla Matheny och Sonja Johansson
Moderatorer, från vänster: Ulla Brännerud, Gunilla Matheny och Sonja Johansson.

Dagens moderatorer, Gunilla Matheny, Ulla Brännerud och Sonja Johansson hälsade alla välkomna, gick igenom praktiska frågor och presenterade arrangörerna för dagens event.

Inledning

Wilhelmina Hoffman
Wilhelmina Hoffman, föreståndare Svenskt demenscentrum.

Wilhelmina Hoffman, föreståndare på Svensk demenscentrum inledde med en sms-hälsning från Drottning Silvia. Drottningen kunde inte närvara men sände de varmaste hälsningarna och med en förhoppning om en givande och trevlig dag.

Joakim Larsson
Joakim Larsson, äldreborgarråd Stockholm stad.

Joakim Larsson, äldreborgarråd i Stockholm talade om de viktiga insatser som anhöriga gör. Stöd måste ges till både äldre och yngre anhöriga och att stödet måste anpassas efter behovet. Joakim uppmanade att prata med politikerna för att få en dialog med anhöriga och på det viset underlätta för dem. Mer stöd till anhöriga utlovades till 2013 i form av stöd till föreningar och enskilda, mer efterlevandestöd och sänkta trösklar för att få avlastning.

Christina Enocson
Christina Enocson, ledamot i Stockholms läns landsting.

Christina Enocson, ledamot i Stockholms läns landsting talade om det viktiga arbete anhöriga utför. Anhöriga behöver information, motivation och deras kunskap måste bättre tas tillvara. Hoppades att dagen skulle bli ett bra tillfälle att umgås, utbyta erfarenheter och att lära av varandra.

Seminarier

Varför krångla till det?

Gunilla Matheny
Gunilla Matheny.

Gunilla Matheny talade om sin pappa Peter och hur det kändes att plötsligt bli anhörig själv. Gunilla har mångårig erfarenhet av anhöriga och anhörigstöd och ville bli mött som en anhörig, inte som personal. Första mötet är viktigt, likaså att skapa kontakt och trygghet mellan personal och anhöriga. Alla anhöriga kommer med ett bagage och det måste personal vara medvetna om. Det krävs tillitsbygge och de anhörigas kunskaper om de närstående är ovärderliga. Personal måste prata ihop sig om: vikten av det första mötet, att lotsa till anhöriggrupper, att erbjuda regelbundna samtal med den anhöriga. Det är när den närstående är sjuk som stödet behövs – inte när den närstående är döende!

Våga vara anhörig på akuten

Pernilla Eidenberg
Pernilla Eidenberg, Danderydsakuten.

Pernilla Eidenberg från Danderydsakuten presenterade anhörigverksamheten på akuten. Personal har fått utbildning i samtal och bemötande. En personal finns avsatt dagligen att ta hand om anhöriga och anhöriga får följa med in på akutrummet. Det finns också ett telefonnummer som anhöriga kan ringa. Verksamheten har spridit sig så att man på andra avdelningar börjat diskutera hur man ska ta hand om anhöriga.

Nacka Anhörigförening

Ingrid Lundbäck
Ingrid Lundbäck, Nacka Anhörigförening.

Ingrid Lundbäck representerar Nacka Anhörigförening och hon berättade om vikten av att få träffa anhöriga i liknande situation. Att våga ta hjälp i ett tidigt skede är avgörande. Föreningen för dialog med politikerna och ger konstruktiva förslag. Ensam är man inte stark!

Demensrådet

Eva Stål Söderberg
Eva Stål Söderberg, Demensrådet.

Eva Stål Söderberg informerade om Demensrådet i Stockholms läns landsting och gav tips på aktuella rapporter, informationsbroschyr och samverkansprojekt.

När mår anhöriga bra?

Mailis Lundgren och Jan-Olof Svensson
Mailis Lundgren, AHR och Jan-Olof Svensson, Nka.

Jan- Olof Svensson, Nka och Mailis Lundgren, AHR samtalade om anhörigas välbefinnande. För att må bra krävs i första hand grundläggande saker, exempelvis bra sömn, äta och dricka bra och trygghet. Ofta säger anhöriga att de mår bra när deras närstående mår bra. Anhörigas förväntningar på vårdandet spelar roll för hälsan. Anhöriga ställer stora krav på sig själva och de förväntas även av vården och omsorgen att axla ett stort ansvar, men man har rätt att inte orka. Ibland kan det vara svårt att ta emot hjälp på grund av integritet, stolthet och man vill visa att man kan. Det gäller att hitta pärlor av glädje i vardagen och ta vara på de små stunderna.

Anhörigstöd, en rättighet för mig?

Karin Lindgren
Karin Lindgren, Socialstyrelsen.

Karin Lindgren från Socialstyrelsen berättade om nyttan av att känna till sina rättigheter. Sedan 2009 gäller omskrivningen i lagen att kommunerna ska erbjuda stöd och hjälp, men det sägs dock inte hur hjälpen och stödet ska ges. Det är den anhörige själv som avgör hur mycket stöd och hjälp som behövs och vad för typ av stöd det är. Det är bra att ta reda på vem som är anhörigkonsulent i kommunen och kontakta denne, samt, vid behov, be om ett enskilt samtal med biståndshandläggare utan den närstående. Anhörigstödet är till för alla, även för dem som kanske inte har det jobbigt just nu. Det finns också stöd att få genom olika föreningar. Det som anhöriga efterfrågar mest som stöd är samtalsstöd – känslomässiga samtal och ekonomiskt stöd. Anhöriga måste bli bättre på att tydligt be om stöd!

Musikunderhållning

Adolf Fredriks musikklass 8A

Adolf Fredriks musikklass 8A bjöd på stämningsfull körsång i form av "Sånger om hösten".

Fotogalleri

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Mingelbild

Hund

Text och foto: Fredrik Jansson, Nka.

Senast uppdaterad 2013-08-16 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson