Material från andra aktörer

Insatser i skolan kan minska psykiska problem
Universella, skolbaserade insatser som stärker skolbarns psykologiska motståndskraft kan minska depressiva symtom och andra psykiska problem. Det visar en ny publikation från Folkhälsomyndigheten.
Läs eller ladda ner rapporten

Hur många barn växer upp med föräldrar som har alkoholproblem?
Rapporten är en litteraturgenomgång av befintliga vetenskapliga studier som innehåller skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området.
Läs eller ladda ner rapporten

Shit, den här människan bryr sig om mig!
Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växer upp med föräldrar som har missbruksproblem
Region Uppsala och Uppsala universitet
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv, Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
iRisk insatser & risk- skyddsbedömningar för våldutsatta barn
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Det späda barnet som anhörig
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga inom psykiatrin
– Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri Skåne, Region Hovedstadens Psykiatri
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

När förälder oväntat avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Vem tar ansvar för barnen? Kartläggning av arbetet vid Landstinget Kronoberg
Landstinget Kronoberg
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Utvärdering av barngruppsverksamhet
Stockholms universitet, Landstinget i Uppsala län
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Mod och mandat - sammanfattning av dialogseminarier
Stiftelsen Allmänna barnhuset och Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)


Senast uppdaterad 2017-09-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson