Material från andra aktörer

Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv, Omfattning, hälsa, avslöjande och stöd
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn
iRisk insatser & risk- skyddsbedömningar för våldutsatta barn
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Tar socialtjänsten sitt ansvar för barn och unga?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Det späda barnet som anhörig
Stiftelsen Allmänna Barnhuset
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som far illa eller riskerar att fara illa – en vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga inom psykiatrin
– Kartläggning av insatserna i Psykiatri Skåne och Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri Skåne, Region Hovedstadens Psykiatri
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

När förälder oväntat avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Att identifiera och stödja barn som anhöriga inom primärvården
Karlstad Universitet
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Vem tar ansvar för barnen? Kartläggning av arbetet vid Landstinget Kronoberg
Landstinget Kronoberg
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Utvärdering av barngruppsverksamhet
Stockholms universitet, Landstinget i Uppsala län
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Mod och mandat - sammanfattning av dialogseminarier
Stiftelsen Allmänna barnhuset och Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga - Konsekvenser och behov när föräldrar har allvarliga svårigheter, eller avlider
Socialstyrelsen
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)
Läs eller ladda ner matrialet (pdf i nytt fönster)


Senast uppdaterad 2017-09-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson