Wilhelmina Hoffman fick Ribbingska Minnesfondens äldrepris

Från vänster: Landshövding Annelie Hulthén, pristagare Wilhelmina Hoffman och ordförande för Ribbingska Minnesfonden Karin Sandberg.

Från vänster: Landshövding Annelie Hulthén, pristagare Wilhelmina Hoffman och ordförande för Ribbingska Minnesfonden Karin Sandberg.

Ribbingska Minnesfondens äldrepris på 100 000 kronor gick i år till Wilhelmina Hoffman, chef för Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum. I sitt pristal lyfte hon fram anhöriga till personer med demenssjukdom, och då även unga anhöriga, som en viktig grupp att stödja och synliggöra.

- Anhöriga är mer sjuka än icke-anhöriga och det har vi inte råd med, sa Wilhelmina Hoffman bland annat.

Priset delades ut den 13 juni på Grand Hotel i Lund. I sitt pristal redogjorde Wilhelmina Hoffman för alla de insatser som Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum gjort för att skapa ett demensvänligare samhälle. Ett starkt fokus ligger bland annat vid informations- och utbildningsinsatser riktade till anhöriga.

- Anhöriga har svårt att hitta den informationen man söker, framhöll Wilhelmina Hoffman.

Riktade utbildningsinsatser
På Svenskt Demenscentrums hemsida kan man hitta speciellt utformade appar, webbutbildningar med mera riktade till anhöriga. Till exempel kursen Demens ABC plus Anhöriga

Man har även tagit fram en särskild hemsida för unga anhöriga till personer med demenssjukdomar: Unganhörig.se

Wilhelmina Hoffman slog även ett slag för handboken "En bok för dig med demenssjukdom" där personer med demenssjukdomar delar med sig av sina erfarenheter och konkreta tips ges för hur man ska förbereda sig inför den ovissa framtiden.

- Det är jätteviktigt att man existentiellt kan hantera en sådan här komplex sjukdom i ett tidigt stadie, slog Wilhelmina Hoffman fast.

Boken kan laddas ner på Svenskt Demenscentrums hemsida. Där finns även mycket annat utbildningsmaterial att ta del av inriktat mot en rad professioner och andra relevanta målgrupper.

Besök Svenskt Demenscentrums hemsida

Text och foto: Erik Skogh

Senast uppdaterad 2018-06-14 av erik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson