Webbutbildningar om SIP

Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram webbaserade utbildningar om samordnad individuell plan, SIP. Syftet är att öka kunskapen om de rättigheter och möjligheter planen för med sig för patienter, brukare och anhöriga.

Om någon behöver samordnade insatser från både sjukvård och socialtjänst är det kommunens och landstingets ansvar att se till att det görs en samordnad individuell plan, SIP.

Detta är reglerat i nya Hälso- och sjukvårdslagen (16 kapitlet, 4 paragrafen) och Socialtjänstlagen (2 kapitlet, 7 paragrafen). Planen görs tillsammans med personen ifråga. Ibland kan också anhöriga medverka.

Genom denna samverkan behöver inte den berörda personen och de anhöriga lägga ner tid och energi på att själva samordna olika insatser som ges av kommunen eller landstinget

Det utbildningsmaterial som Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och landsting har tagit fram kan användas individuellt eller i grupp inom vård och omsorg. Även patienter, brukare och anhöriga kan använda sig av webbutbildningarna för att få mer kunskap om vad SIP är och hur det går till när den upprättas.

Mer information

Här går det att ta del av de olika webbutbildningarna (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-03-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson