Webbaserad anhörigkurs om spelberoende

Är du anhörig till en person med spelproblem eller spelberoende? Vill personen inte söka hjälp? Vill du ha kvar relationen till spelaren och samtidigt göra något åt situationen?

I så fall har du möjlighet att anmäla dig till en ny studie där forskare utvärderar en internetbaserad anhörigkurs.

Kursen är kostnadsfri och bygger på tekniker från kognitiv beteendeterapi. Under kursen får deltagarna stöd och hjälp av en rådgivare både via e-post och telefon.

Bakom studien står Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet i samarbete med Stockholms universitet och Linköpings universitet. Studien leds av professor Per Carlbring.

Mer information

Mer information om studien och hur man anmäler sitt intresse finns på www.anhörigstudien.se (öppnas i ett nytt fönster)

Senast uppdaterad 2014-11-10 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson