Vuxensyskon som anhöriga

Vuxensyskon som anhöriga

Vuxensyskon som anhöriga

Kunskapssammanställningen Vuxensyskon – syskon till en vuxen syster eller bror med funktionsnedsättning ingår i ett projekt som bedrivs av Bräcke diakoni med samarbetsparterna FUB riks, Autism- och Aspergerförbundet, RBU i Göteborg med omnejd, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, Anhörigas riksförbund och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet har fått ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden på tre år och startade under hösten 2017. Projektets syfte är att synliggöra behov och frågeställningar hos vuxna syskon och erbjuda kunskap och stöd direkt till vuxna syskon. Projektet vill också ge verktyg till professionella för att stödja vuxna syskon och inspirera organisationer och myndigheter att uppmärksamma målgruppen och erbjuda stöd. Man vill uppmärksamma stödgivare att i sin verksamhet innefatta vuxna syskon i kontakter med personer med  funktionsnedsättning och deras föräldrar. Projektet vill också inspirera föräldrar och vuxna syskon till personer med funktionsnedsättning att tala med varandra om planering för framtiden.

Läs kunskapssamanställningen

Senast uppdaterad 2019-05-06 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson