Vill nyansera debatten om psykisk ohälsa

Det kommer allt fler larmrapporter om att unga mår psykiskt dåligt i Sverige och användningen av antidepressiva läkemedel har ökat betydligt de senaste tio åren. Men förekomsten av allvarligare psykisk ohälsa har inte ökat under det senaste decenniet. Det framgår av en rapport från den ideella föreningen Mind. Rapporten har rubriken "Unga mår allt sämre – eller?".

– Mind vill nyansera debatten kring ungas psykiska hälsa då det finns en risk att alarmistiska budskap påverkar unga negativt och förmedlar en känsla av hopplöshet, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind, i ett pressmeddelande.

Rekommendationerna som rapporten ger är:

1. Sjukdomsförklara inte i onödan
2. Ge unga färdigheter som hjälper dem hantera livet
3. Ge bättre vård till utsatta unga
4. Var närvarande som medmänskliga vuxna

Rapporten är en kunskapsöversikt med avsikten att sprida kunskap om den rapporterade ökande ohälsan hos unga och vad som främjar psykisk hälsa.

Vardagsproblem inte alltid ohälsa

Samma utgångspunkt har två forskare vid Tema Barn på Linköpings universitet. De ska i en studie undersöka om bilden av ungdomars ökande psykiska ohälsa är överdriven.

-Många gånger vet vi för lite om orsakerna bakom de problem som unga rapporterna, vad deras svar står för, säger en av forskarna, Anette Wickström.

Analysen beräknas vara klar i höst, men redan nu ser forskarna två spår i resultaten. Det ena är att det vardagliga livets svårigheter - med känslor som stress, ledsamhet och nervositet - riskerar att benämnas som psykisk ohälsa utan att behöva vara det, och det andra spåret är att det finns ungdomar som verkligen behöver stöd och hjälp.

Mer information

Ta del av Minds rapport här (öppnas i nytt fönster).

Och läs mer om forskningen vid Linköpings universitet här (öppnas i nytt fönster).

Senast uppdaterad 2018-06-11 av Barbro Falk, ansvarig utgivare Lennart Magnusson