Viktiga steg i arbetet med att stoppa våld mot barn

Mer medel till det globala arbetet mot våld mot barn och ett utökat engagemang från flera länder. Det blev resultatet av toppmötet "Agenda 2030 for Children, End Violence Solutions Summit" som arrangerades den 14–15 februari i Stockholm. Under mötet talade drottning Silvia om vikten av att skydda barn mot våld.
– Sanningen är att våldet mot barn fortsätter för att vi tillåter det.

Den 14–15 februari stod Sverige och Stockholm värd för en högnivåkonferens med målet att stoppa allt våld mot barn. Toppmötet arrangerades av Sveriges regering tillsammans med Globala partnerskapet mot våld mot barn och WePROTECT Global Alliance. Sammantaget närvarade 386 deltagare från 67 länder. Mötet samlade ministrar från 38 länder, ungdomsdelegater och högnivårepresentanter från FN-organ, civilsamhället, akademin och näringsliv. Under mötet presenterades flera nya globala initiativ i arbetet med att förebygga och stoppa våld mot barn.

Vägvisarländer

Sverige var det första landet att ansluta sig till Globala partnerskapet mot våld mot barn som ett så kallat vägvisarland. Dessa länder påvisar framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika miljöer, från familjen till samhället i stort. Under konferensen tillkännagav Japan och Förenade Arabemiraten att de följer Sveriges initiativ och åtar sig att bli vägvisarländer. Dessutom annonserade Japans vice utrikesminister Manabu Horii att landet skänker 6 miljoner dollar till the Fund to End Violence Against Children.

Drottningen talade och hyllades

Under mötet hyllades drottning Silvia, som grundat stiftelsen Childhood som arbetar för barns trygghet, för sitt arbete av FN:s vice generalsekreterare Amina Mohamed. Under mötet talade drottningen om vikten av att skydda barn mot våld.
– Sanningen är att våldet mot barn fortsätter för att vi tillåter det. För att vi har behandlat våld inom hemmet som en familjeangelägenhet. Vi har tystat offer för sexuella övergrepp genom skam och stigma, genom att lära barn att deras röst inte är lika viktig som våra, sade drottningen.

Läs mer på regeringens hemsida

Senast uppdaterad 2018-02-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson