Vikten av stöd till anhöriga som vårdar demenssjuka

Stödet för anhöriga som vårdar en äldre person med demens finns oftast – men används alltför sällan. Detta trots att de anhöriga som utnyttjar stödet är de som mår bäst i sin situation.
I en ny avhandling har Connie Lethin, sjuksköterska och doktor i medicinsk vetenskap, ringat in vikten av att vårdpersonalen når de anhöriga och upplyser om den hjälp som finns till avlastning i vardagen.
– Vården behöver utvärderas så att anhörigas välbefinnande kan öka och belastningen minska, säger Connie Lethin.

Läs artikeln på Lunds universitets webbplats (nytt fönster)

 

Källa: lu.se

Senast uppdaterad 2016-10-21 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson