Anhörigprojekt flyttar in hos Nka

Nu kan du ta del av det samlade materialet från Anhörigprojektet och Vemhjalper.se på Nka:s webbplats. Syftet med materialet är att förbättra anhörigas situation i samband med psykisk ohälsa.

Anhörigprojektet var ett treårigt projekt som finansierades av Allmänna arvsfonden och drevs av Schizofreniförbundet och NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Projektet fokuserade på anhöriga till vuxna med psykisk ohälsa – oavsett typ av psykisk ohälsa. I oktober avslutades Anhörigprojektet och materialet som tagits fram förvaltas numera av Nka och NSPH på respektive webplats. På Nka:s webbplats kan du bland annat ta del av filmer om anhörigskap, berättelser från anhöriga och intervjuer från verksamheter.

Om att orka som anhörig

Att leva nära en vän eller familjemedlem som drabbas av psykisk ohälsa innebär ofta en stor stress. Man vill hjälpa, men ser inte alltid lösningarna och har kanske svårt att hitta rätt inom vården och omsorgen. Dessutom kan känslor av skuld och skam göra att man inte gärna pratar med andra om sin svåra situation. För att orka är det viktigt att försöka ta hand om sig själv, till exempel genom att söka stöd från andra i samma situation, ta hjälp av föreningar eller få praktisk hjälp från sin kommun. I det samlade materialet från Anhörigprojektet och Vemhjalper.se finns tips och råd om vart du som anhörig kan vända dig.

Tips och råd för yrkesverksamma

Forskning visar att det skapar bättre förutsättningar för alla om man erbjuder stöd till anhöriga och ser dem som en resurs. Att bli sedd och bekräftad är ett första steg. Anhöriga sitter även på ovärderlig kunskap om den som är sjuk eller mår dåligt. Kunskap som kan vara till stor nytta för att behandlingen ska lyckas. Men framförallt behöver anhöriga stöd för egen del – för att inte själva bli sjuka. Därför innehåller även det samlade materialet tips, råd och goda exempel för dig som hjälper den som hjälper. Till exempel du som jobbar inom vården, kommunen eller möter anhöriga i ditt yrke.

Här kan du ta del av det samlade materialet från  Anhörigprojektet och Vemhjalper.se

Senast uppdaterad 2017-11-14 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson