Välbesökt uppstartsmöte

Välbesökt uppstartsmöte

–Cirka 25 personer från nio olika kommuner mötte upp när Nka och Socialstyrelsen i början av december anordnade ett uppstartsmöte för projektet: Koordinatorstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning.

Projektet, som är treårigt och pågår till och med december 2021, drivs av Nka med stöd av Socialstyrelsen. Syftet med projektet är att ge stöd till kommuner att utveckla, praktiskt tillämpa samt systematiskt utvärdera funktionen som koordinator.

Läs mer

Senast uppdaterad 2018-12-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson